O nás

Spoločnosť Carbo Rail, s.r.o. („CRR“) ako železničný dopravca začala poskytovať dopravné služby na železničných dráhach v SR od konca 1/2017. CRR (ex. Rail Sped, s.r.o.) sa začala etablovať na trhu železničnej dopravy rozhodnutím dvoch spoločníkov.

Konkrétne medzinárodne pôsobiacej špedičnej spoločnosti CARBOSPED, s.r.o. patriacej do skupiny CARBOUNION, ktorá je zameraná okrem iného na špedičné a logistické služby v oblasti energetiky, teplárenstva, rôznych hromadných komodít a substrátov a spoločnosti Rail Sped, s.r.o., ktorá pôsobila v SR na trhu zasielateľstva od roku 2010.

Spoločným rozhodnutím vznikol pre Vás na trhu železničnej dopravy silný a spoľahlivý partner v oblasti dopravných a logistických služieb pri komplexnom zabezpečení nákladnej železničnej dopravy ucelených vlakov rôznych komodít vrátane prepravy nebezpečných tovarov. CRR je členom združenia AVV, CIT, ATTI a ŽESNAD.